Casus notariaat: te laat het goede

Het notariaat staat onder druk. Een bestuur wordt naar huis gestuurd. Iedereen heeft het over ‘de’ kwaliteit van het notariaat en het enige waarover men het eens wordt is dat er een tekort van is. Maar is het niet te laat? Moet het niet over een andere boeg?

Op verzoek van VM-platform / VM-online een 2-minuten videoblog met mijn analyse van de situatie binnen het notariaat. Voor veel meer achtergronden en antwoorden verwijs ik graag naar het boek ‘branche-brede kwaliteit’.