Schrijver

Schrijven is mijn lust en mijn leven

Is het eigenlijk 
wel schrijven 
wat ik doe?

De schrijver   
Is het eigenlijk wel schrijven wat ik doe? Ik hoor mijzelf denken in mijn hoofd en ik probeer dat bij te houden met mijn handen. Tijd om na te denken over letters, woorden en zinsconstructies heb ik eigenlijk niet. Het heeft ook niet echt mijn interesse. Althans, die interesse is ondergeschikt aan het vangen van het denken. Inhoud gaat niet boven de vorm, maar er wel aan vooraf. Waardoor ik achteraf nogal wat te herstellen heb aan die vorm. Ik doe mijn best. Echt waar. Het woord kende nog niemand, maar waarschijnlijk was en ben ik dyslectisch. Mijn handschrift was een ramp, in mijn 
spelling zat teveel speling en het kofschip is bij mij nooit aangekomen.

De d en de t houden een gewapende vrede en springen met een foute grijns tevoorschijn zodra ik even niet oplet. En opletten is niet mijn sterkste kant, want ik zit in mijn hoofd. En toch blijf ik maar schrijven.    

Hier zijn een groot aantal van mijn schrijfsels verzameld. De harde kern ervan wordt gevormd door de blogs zoals ik die wekelijks schreef n de jaren 2011-2019. Deze zijn – bewust – inhoudelijk heel divers van aard, maar ongeveer de helft heeft een politiek karakter. Daarom heen zijn er vele andere schrijfsels, waarvan ook weer ongeveer de helft dat politieke karakter heeft.    

Als het zoveel is en zo divers, wat moet ik dan als lezer? Het advies is simpel: ga van de eigen interesse uit en gebruik de zoekfunctie. Elke tekst is voorzien van tags die helpen bij het zoeken. Wie alleen in ‘politie’ is geïnteresseerd voort dat woord in. Gaat de interesse uit naar bijvoorbeeld ‘algoritmes’, idem. De meest actuele teksten komen bovenaan te staan. Regelmatig worden de bestaande teksten aangevuld met nieuwe. Origineel is het niet, dekkend wel.    

Veel leesplezier! En aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen. 

Overzicht van geschreven artikelen

Strategisch management voor verenigingen

Een bijzondere 1-daagse opleiding van de DNA-academie over 'strategisch management voor verenigingen' me Sjef de Graauw en Peter Noordhoek

Hoeksche Waard: terug naar de polder

Een gedicht over de banden met de Hoeksche Waard, geschreven in de nasleep van het drama in Nieuw-Bijerland.

Het horloge

Mijn vader gaf mij het horloge van zijn vader, mijn opa. Kapot gemaakt in de oorlog, gerepareerd door mijn vader. Flarden van herinneringen aan …

Stikstof ... welke percentages, welke betekenis?

Reactie op en uitleg van de discussie over de doelstellingen voor stikstofreductie zoals deze in juni 2022 naar buiten kwamen en tot scherp protest …

Ben jij een dichter?

De 2e Goudse Dichterschool is aan aan mooi slot gekomen. De inschrijving voor de 3e is geopend.

47%

De consequenties van de stikstofreductiedoelstellingen zijn groot. Hoe groot beseffen we nog niet voldoende. In dit gedicht wordt dat dichterbij …

Meer dan Nu: poëzie bij het Stads Iftar van Gouda

Tijdens de eerste Stadsiftar van Gouda draag ik als stadsdichter een gedicht voor in het teken van "Meer dan Nu".

Ode aan de boekverkoper

Ode aan de boekverkoper. Een gedicht bij het vertrek van Bart Jansen als boekhandelaar van Verkaaik Boeken in Gouda.

Observaties over verzelfstandiging

Stellingen over het feitelijk verloop van verzelfstandigingsprocessen en de dilemma's die zich daarin voordoen.

Naar een Nederlands Citizen's Charter?

Belangrijkste artikel voor de start van kwaliteitshandvesten in NL. Zou leiden tot voorstel in concept-regeerakkoord.

Spanningsvelden rond de ambtenaar

Beschrijving van de spanningen waarmee leidinggevenden in de overheid te maken krijgen als ze verantwoordelijk zijn voor de interne organisatie en …

Kunnen concerns dansen?: Leren flexibiliseren

Over de noodzaak van flexibiliteit en het voorkomen van te strakke structuren binnen (grote) bedrijven. kunnen concerns dansen?

Over certificering en de kwaliteit van plastic koffiebekertjes

In een druk bezochte forumdiscussie in Delft, inbreng over kwaliteit hoger onderwijs vanuit kwaliteitsperspectief.

Denken over doelstellingen

Teksten en essay t.b.v. uitingen Stichting de Baak 1990-1992.

Rotaract: geen vanzelfsprekende zaak

Een persoonlijke geschiedenis van 5 jaar Rotaract Hoeksche Waard 1980-1985.

De Geneeskunst in 's-Gravendeel

Boek over geneeskunst in 's-Gravendeel.

Realpolitik

Wortels van het begrip 'realpolitik', overzicht van de verschillende manieren van toepassing ervan.

Kissingers woord en daad

Scriptie middelbare school over Kissingers' woord en daad.

Leven en werk van Karl May (1842-1912)

Scriptie met biografie van omstreden schrijver Karl may.

Watersnood 1953

lezing met getuigenverslag van de Watersnoodramp 1953 in 's-Gravendeel.