Meer dan Nu: poëzie bij het Stads Iftar van Gouda

Optreden Stadsiftar Gouda. Kleine bemerking: ik ben stadsdichter, geen voorzitter van de Raad van Kerken Gouda :-).