Werk en Prive

In het kader van de transparantie worden we allemaal steeds meer geacht scheidingen aan te brengen tussen beleid en toezicht, politiek en ambtelijk en zeker ook tussen werk en privé

Werk en privé   
In het kader van de transparantie worden we allemaal steeds meer geacht scheidingen aan te brengen tussen beleid en toezicht, politiek en ambtelijk en zeker ook tussen werk en privé. Mijn vrouw weet zeker voor wat betreft het laatste dat ik daar niet aan doe, maar eigenlijk geldt het ook voor de rest: onderscheiden kan, scheiden niet. In deze site maak ik het werkbaar door het accent te leggen op mijn rollen als dichter en schrijver. Politieke en privé beschouwingen maken van beide deel uit, maar zeker als het om de politiek gaat, zal ik waar mogelijk verwijzen naar aparte bronnen en websites zoals van Northedge en meer d>n Nu.
 
Er zijn teksten in mijn bibliotheek op de Oosthaven in Gouda die dateren van voor het internet en niet zijn gedigitaliseerd. Ze noemen ze ‘boek’, ‘bundel’ of ’rapport’. Ze hebben soms ook plaatjes. Belangstellenden zijn welkom op de Oosthaven in Gouda, in wat een ‘bibliotheek’ heet. Het is soms zo lekker om achter te lopen.