Werk en Prive

Onderscheiden kan, scheiden niet

Werk en privé   
In het kader van de transparantie worden we allemaal steeds meer geacht scheidingen aan te brengen tussen beleid en toezicht, politiek en ambtelijk en zeker ook tussen werk en privé. Mijn vrouw weet zeker voor wat betreft het laatste dat ik daar niet aan doe, maar eigenlijk geldt het ook voor de rest: onderscheiden kan, scheiden niet. In deze site maak ik het werkbaar door het accent te leggen op mijn rollen als dichter en schrijver. Politieke en privé beschouwingen maken van beide deel uit, maar zeker als het om de politiek gaat, zal ik waar mogelijk verwijzen naar aparte bronnen en websites zoals van Northedge en Meer d>n Nu.

Er zijn teksten in mijn bibliotheek op de Oosthaven in Gouda die dateren van voor het internet en niet zijn gedigitaliseerd. Ze noemen ze ‘boek’, ‘bundel’ of ’rapport’. Ze hebben soms ook plaatjes. Belangstellenden zijn na een bericht welkom op de Oosthaven in Gouda, in wat een ‘bibliotheek’ heet. Het is soms zo lekker om achter te lopen.   

Het zal hier over mij gaan, Peter Noordhoek. Mijn vrouw en zoon zijn me dierbaar, maar neem ik niet mee in deze pagina, op deze uitzondering na. Ik ben bijzonder trots wat mijn echtgenote, Loes den Dulk, presteert in haar werk voor Stichting Raad op Maat. Wilt u meer weten over haar werk, ga snel kijken, vooral als u werkzaam bent, of belangstelling hebt, voor zeggenschap van mensen met een (verstandelijke) beperking. Wilt u gewoon wat foto’s bekijken? Daarvoor kunt u nu hier ook een beetje terecht. Daarna volgt een levensbericht in de vorm van jaartallen.

Bestellingen

Meer d>n Nu Uitgeverij

Contact

Peter Noordhoek
Oosthaven 15 -16
2801 PC Gouda

+31 (0) 6 53488078

Email privé: peter@noordhoek.nl
Email werk: dpn@northedge.nl