Schrijver

Geschreven, geschrapt, geordend. Een overzicht van het schrijfwerk.

Is het eigenlijk 
wel schrijven 
wat ik doe?

De schrijver   
Is het eigenlijk wel schrijven wat ik doe? Ik hoor mijzelf denken in mijn hoofd en ik probeer dat bij te houden met mijn handen. Tijd om na te denken over letters, woorden en zinsconstructies heb ik eigenlijk niet. Het heeft ook niet echt mijn interesse. Althans, die interesse is ondergeschikt aan het vangen van het denken. Inhoud gaat niet boven de vorm, maar er wel aan vooraf. Waardoor ik achteraf nogal wat te herstellen heb aan die vorm. Ik doe mijn best. Echt waar. Het woord kende nog niemand, maar waarschijnlijk worstelde ik in mijn jeugd met dyslexie. Het ergste is de twijfel. Mijn handschrift was een ramp, in mijn spelling zat teveel speling en het kofschip is bij mij nooit aangekomen.  

De d en de t houden een gewapende vrede en springen met een foute grijns tevoorschijn zodra ik even niet oplet. En opletten is niet mijn sterkste kant, want ik zit in mijn hoofd. En toch blijf ik maar schrijven ... 

Hier zijn een groot aantal van mijn schrijfsels verzameld. De harde kern ervan wordt gevormd door de blogs zoals ik die wekelijks schreef in de jaren 2011-2019. Deze zijn – bewust – inhoudelijk heel divers van aard, maar ongeveer de helft heeft een politiek karakter. Daarom heen zijn er vele andere schrijfsels, waarvan ook weer ongeveer de helft dat politieke karakter heeft.    

Als het zoveel is en zo divers, wat moet ik dan als lezer? Het advies is simpel: ga van de eigen interesse uit en gebruik de zoekfunctie. Elke tekst is voorzien van tags die helpen bij het zoeken. Hieronder de lijst met belangrijkste tags. Wie alleen in ‘politie’ is geïnteresseerd voert dat woord in. Gaat de interesse uit naar bijvoorbeeld ‘algoritmes’, idem. De meest actuele teksten komen bovenaan te staan. Regelmatig worden de bestaande teksten aangevuld met nieuwe. Origineel is het niet, dekkend wel.    

Veel leesplezier! En aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen. 

Overzicht van geschreven artikelen

Een poging tot een meesterstuk

Een poging tot een meesterstuk. Eerst (en laatste) lezing voor loge St. Andries op 1 april 1996.

Klappen op het water

Introductie op een beoogde roman.

Handvesten: over hoe Columbus Indië ontdekte

Overzichtsartikel over kwaliteitshandvesten.

Motieven voor kwaliteit

Motieven voor kwaliteit 1 - 3Download

De niet-gelovige in het CDA

In reactie op een discussie in CDV, zet auteur uiteen waarom de niet-gelovige thuishoort in het CDA.

Observaties over verzelfstandiging

Stellingen over het feitelijk verloop van verzelfstandigingsprocessen en de dilemma's die zich daarin voordoen.

Naar een Nederlands Citizen's Charter?

Belangrijkste artikel voor de start van kwaliteitshandvesten in NL. Zou leiden tot voorstel in concept-regeerakkoord.

Spanningsvelden rond de ambtenaar

Beschrijving van de spanningen waarmee leidinggevenden in de overheid te maken krijgen als...

Kunnen concerns dansen? Leren flexibiliseren

Over de noodzaak van flexibiliteit en het voorkomen van te strakke structuren binnen (grote) bedrijven.

Over certificering en de kwaliteit van plastic koffiebekertjes

In een druk bezochte forumdiscussie in Delft, inbreng over kwaliteit hoger onderwijs ...

Denken over doelstellingen

Teksten en essay t.b.v. uitingen Stichting de Baak 1990-1992.

Rotaract: geen vanzelfsprekende zaak

Een persoonlijke geschiedenis van 5 jaar Rotaract Hoeksche Waard 1980-1985.

De Geneeskunst in 's-Gravendeel

Boek over geneeskunst in 's-Gravendeel. Historische monografie van H. van der Wulp,

Realpolitik

Wortels van het begrip 'realpolitik', overzicht van de verschillende manieren van toepassing ervan.

Kissingers woord en daad

Scriptie middelbare school over Kissingers' woord en daad.

Leven en werk van Karl May (1842-1912)

Scriptie met biografie van omstreden schrijver Karl may.

Watersnood 1953

lezing met getuigenverslag van de Watersnoodramp 1953 in 's-Gravendeel.

Bestellingen

Meer d>n Nu Uitgeverij

Contact

Peter Noordhoek
Oosthaven 15 -16
2801 PC Gouda

+31 182 684 548

Email privé: peter@noordhoek.nl
Email werk: dpn@northedge.nl