Realpolitik

Paper voor vak politieke theorieën RU Leiden, Prof. Van Gunsteren. Verdieping op het werk van Kissinger. Wortels van het begrip, overzicht van de verschillende manieren van toepassing ervan. 1 juni 1981