Spanningsvelden rond de ambtenaar

De invoering van integrale bedrijfsvoering als “proof of he pudding”.