Schrijver

Geschreven, geschrapt, geordend. Een overzicht van het schrijfwerk.

Is het eigenlijk 
wel schrijven 
wat ik doe?

De schrijver   
Is het eigenlijk wel schrijven wat ik doe? Ik hoor mijzelf denken in mijn hoofd en ik probeer dat bij te houden met mijn handen. Tijd om na te denken over letters, woorden en zinsconstructies heb ik eigenlijk niet. Het heeft ook niet echt mijn interesse. Althans, die interesse is ondergeschikt aan het vangen van het denken. Inhoud gaat niet boven de vorm, maar er wel aan vooraf. Waardoor ik achteraf nogal wat te herstellen heb aan die vorm. Ik doe mijn best. Echt waar. Het woord kende nog niemand, maar waarschijnlijk worstelde ik in mijn jeugd met dyslexie. Het ergste is de twijfel. Mijn handschrift was een ramp, in mijn spelling zat teveel speling en het kofschip is bij mij nooit aangekomen.  

De d en de t houden een gewapende vrede en springen met een foute grijns tevoorschijn zodra ik even niet oplet. En opletten is niet mijn sterkste kant, want ik zit in mijn hoofd. En toch blijf ik maar schrijven ... 

Hier zijn een groot aantal van mijn schrijfsels verzameld. De harde kern ervan wordt gevormd door de blogs zoals ik die wekelijks schreef in de jaren 2011-2019. Deze zijn – bewust – inhoudelijk heel divers van aard, maar ongeveer de helft heeft een politiek karakter. Daarom heen zijn er vele andere schrijfsels, waarvan ook weer ongeveer de helft dat politieke karakter heeft.    

Als het zoveel is en zo divers, wat moet ik dan als lezer? Het advies is simpel: ga van de eigen interesse uit en gebruik de zoekfunctie. Elke tekst is voorzien van tags die helpen bij het zoeken. Hieronder de lijst met belangrijkste tags. Wie alleen in ‘politie’ is geïnteresseerd voert dat woord in. Gaat de interesse uit naar bijvoorbeeld ‘algoritmes’, idem. De meest actuele teksten komen bovenaan te staan. Regelmatig worden de bestaande teksten aangevuld met nieuwe. Origineel is het niet, dekkend wel.    

Veel leesplezier! En aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen. 

Overzicht van geschreven artikelen

Adam Smith als gemeenschapsdenker

Adam Smith staat bekend als de voorvechter van liberalisme, maar hij was veel meer een gemeenschapsdenker dan veronderstelt.

Men moet Gouda prijzen!

Een sfeerimpressie van de verkiezing van de stadsdichter van Gouda 2018-2020.

Weet u het al? De keuze bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Hoe groot is de noodzaak voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Burgemeester en watersnood: verschillen in verantwoording tussen 1953 en nu

Bij de ramp in '53 werd weinig verwacht en weinig teruggekeken. Bij de storm in '18 wellicht te veel. '53 heeft veel gezag met zich meegenomen.

De Wet op het vermeerderend toezicht (WVT)

Een blog bij 500 nieuwsbrieven van Rob Velders over toezicht. Wat zijn de trends?

Voorbij het frame van de sleepwet: over oude spionnen en blijvende keuzes

Er komt een referendum over een Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, slechter bekend als de 'sleepwet’. Een wet die onze agenten en …

Dead Bison Communication: marketing against overreaction

How can we get better in our communication and marketing against overreaction. Blog based on experience with the introduction of Bisons in the Dutch …

Zeker over twijfel: Kuitert, Islam en het probleem van verre bergen

Een artikel over geloven, anders geloven en niet-geloven, met hulp van Kuitert, Armstrong en Van der Jagt en mijn eigen moeder.

Zo normaal. Over de fiscus, niet boos worden en een voorstel

Laat BZK de levensloop van een 'normaal' mens beschrijven en dan gaan nadenken over hoe ze formulieren ontwerpt. Een mening en een video.

Standbeelden en verontschuldigingen

Standbeelden worden onthuld, standbeelden worden ontmanteld.

De juiste man op het juiste moment. Helmut Kohl 1930-2017

IM van Helmut Kohl en onze kanteling in de manier waarop ew naar Duitsland kijken.

Meerwaarde in vele ogen

Northedge B.V. In opdracht van de NVM

Zoeken naar ontzuilde bezieling

Organisatorische verbanden moeten vooral lichte verbanden zijn, eerder aangestuurd door gedeelde concepten dan via structuren of 'management'.

Een voltooid leven verdient een voltooide dood

Een voltooid leven verdient een voltooide dood. Hier wordt gewogen wat dat kan zijn en niet zijn.

Omdat alles naar de sterren leidt

Omdat alles naar de sterren leidt: reflectie op de vraag waarom we verder moeten reiken.

Unilever & the value of ice-cream in February

What is the real value of a company? How a good financial perspective can lead to strategic waste.

Hoe zou hij opgroeien? De ijzeren consequentie van een inaugurele rede

Reflecties op inaugurele rede Tru,p en vertaling naar splitsing tussen gemeinschaft en Gesellschaft.

Kletsbekwaamheid. Over de rekbare grenzen van wilsonbekwaam zijn

Wanneer ben je wilsbekwaam? Wat is daarbij de verantwoordelijkheid van de begeleider?

Blockchain, wij en de staat

n de Ambtenaar 2.0 mocht ik een werksessie verzorgen over dit thema. Hoe leg je iets uit zodat je het zelf ook meer begrijpt? Hoe doe je dat zo dat …

Over zeepjes en een overmaat aan reisherinneringen

Verslag ASAE congres, met toespitsing op creatief idee van Oegandees over zeepjes.

Spreker voor de Doden

In korte tijd heb ik vier keer afscheid moeten nemen van iemand. Elke keer was dat een goed afscheid, een afscheid vol liefde.
internet

When I Rule the Code

We cannot expect to be better than what we create. I can only rule the code, when I rule myself.

Rebound. Of hoe je een dorp door de tijd trekt

Vooruitgang is een keuze. Reflectie op mijn jeugd en vader en zijn rol in het door de tijd heen halen van een dorp.

Karakter. Foppe, Bevrijdingsdag en wij

Beschouwingen over de manier van jeugdcaching van Foppe de Haan en hoe we met ouderdom omgaan van David Brooks.

Hoogcontinuïteit. De economie anders bekeken

In de crisis hebben we herontdekt dat je niet zonder maakindustrie kan.

Bestellingen

Meer d>n Nu Uitgeverij

Contact

Peter Noordhoek
Oosthaven 15 -16
2801 PC Gouda

+31 (0) 6 53488078

Email privé: peter@noordhoek.nl
Email werk: dpn@northedge.nl