Geen nieuws is slecht nieuws

Risicodenken en gedragslessen op basis van ‘resilience engineering’ en de theorie van hoogbetrouwbaar organiseren, toegepast op het basisonderwijs. Vergelijking van rapporten van de Inspectie van het onderwijs met uitkomsten van de vragenlijst van Weick & Sutcliffe.

Herman de Bruine, Peter Noordhoek en Jos Tjon Tam Pau

logo