Een relevante richtlijn: de ISO 9001 : 2000 voor opleidingsinstellingen