Tam tam om het INK-model

Voorbij het incident. KPS Gilde confereert over de toepassing van het INK-managementmodel in de publieke sector.Nieuwsbrief Gemeente en Publiek, nummer 6, juni 2002.