Beelden bij een omslag

Verslag van de visitatie van de Cubiss door de Commissie Sorgdrager, Den Haag, 2008, uitgevoerd op verzoek van de bibliotheek ondersteunende organisatie zelf. Op te vragen voor belanghebbenden via info@northedge.nl.