Kansen na de kramp

Essay bij de afronding van de Masterclass Kwaliteitsmanagement KDI 2014.