INK Managementmodel en Kwaliteitsmodel Overheidsorganisaties. Moeder en volwassen dochter