Charter Marks

Een onderscheiding voor Nederland?
Een onderzoek naar de werking van het Charter Mark Awards Scheme in Groot-Brittannië, aangevuld met suggesties en randvoorwaarden bij een overzetting van het initiatief naar Nederland toe.
Onderzoek in opdracht van de Directie Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Den Haag, 1 juni 1997.