Leonard Cohen en de vraag of ‘Halleluja’ een song of gedicht is (g) (s)

Wat is het onderscheid tussen een gedicht en een lied. Aan de hand van Leonard Cohen's 'Halleluja!' wordt het verschil getoond. Read more

TRUSTING ASSOCIATIONS

Trusting associations. A surgent approach to quality initiatives in associations. Dissertation. Read more

Peter gebundeld (g)

In de aanloop naar de stadsdichtersverkiezing 2020 geeft de kandidaat een overzicht van zijn werk en maakt meerdere bundels toegankelijk. Read more

‘Notariaat moet alert blijven en inhoudelijke discussie niet schuwen’

In een interview voor Notariaat Magazine wordt een indruk gegeven van de studie die gemaakt is van het notariaat. inclusief de vraag 'Wanneer is welke vorm van besluitvorming nodig?' Read more

Over promoveren: aanleiding, bronnen, feest en verder (ns)

Overzicht van alle uitingen rond de promotie van Peter Noordhoek 'trusting Associations' Read more

Over dijken en dilemma’s (s)

Deze week werd ik gevraagd een gedicht voor te dragen in het kader van de waterschapsverkiezingen. Leuk, zo zei ik. Niet alleen vanwege de uitdaging om daar iets van te maken, maar ook omdat ik wel wat met deze Read more

Werkende armen verenigen (np)

Hoe pakken we de problematiek van 'werkende armen' aan? De oplossing kan deels bij verenigingen worden gezocht. Read more

Adam Smith als gemeenschapsdenker (s) (p)

Adam Smith staat bekend als de voorvechter van liberalisme, maar hij was veel meer een gemeenschapsdenker dan veronderstelt. Read more

Commissie Sorgdrager komt tekort, net als alle partijen in de fipronilaffaire

“Of aan het feit dat de bedrijven hun verplichtingen niet nakwamen onkunde, onoplettendheid of onwil ten grondslag ligt, kan de commissie niet beoordelen.” Read more

Peer Review op inductieve wijze

oleren, coachen, of iets anders? Is het een vorm van certificering of juist niet? Hier worden kort wat ontwikkelingen rondom peer review op een rij gezet en wordt ook een standpunt ingenomen: peer review moet zich verder ontwikkelen van een deductieve naar een meer inductieve benadering. Read more