TRUSTING ASSOCIATIONS

Trusting associations. A surgent approach to quality initiatives in associations. Dissertation. Read more

‘Notariaat moet alert blijven en inhoudelijke discussie niet schuwen’

In een interview voor Notariaat Magazine wordt een indruk gegeven van de studie die gemaakt is van het notariaat. inclusief de vraag 'Wanneer is welke vorm van besluitvorming nodig?' Read more

Commissie Sorgdrager komt tekort, net als alle partijen in de fipronilaffaire

“Of aan het feit dat de bedrijven hun verplichtingen niet nakwamen onkunde, onoplettendheid of onwil ten grondslag ligt, kan de commissie niet beoordelen.” Read more

Peer Review op inductieve wijze

oleren, coachen, of iets anders? Is het een vorm van certificering of juist niet? Hier worden kort wat ontwikkelingen rondom peer review op een rij gezet en wordt ook een standpunt ingenomen: peer review moet zich verder ontwikkelen van een deductieve naar een meer inductieve benadering. Read more

AVG en de start van een bijzondere inspanning

Start AVG is niet zonder gevaar, inclusief bureaucratieproblemen. Analyse naar aanleiding van de parlementaire behandeling. Read more

The Need to Slow Down Artificial Dumbness (AD) in the Stock Market

the use of algorithms in the stock market is too fast and therefor too dangerous. Read more

Weet u het al? De keuze bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Hoe groot is de noodzaak voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Read more

Certificeringsnaïviteit

Mogen beleidsmakers en toezichthouders er op vertrouwen dat ondernemers en consumenten certificaten en keurmerken op waarde schatten? Het fibronilschandaal als voorbeeld. Read more

Stichting AVG verenigingen: als gegevensbescherming op tijd moet zijn

Hoe ga je met de AVG om als (kleine) vereniging of MKB bedrijf? Een nieuw initiatief wijst letterlijk de weg. Read more

Het einde van permanente educatie?

Artikel en blog over permanente educatie en het gevaar van 'zitvleesmeters'. Read more