Mens en model – Voorbij het INK-management-model

Vanuit de positie van (begeleiding)leider van bijeenkomsten met het INK-model worden geschetst welke reacties deelnemers en leidinggevenden kunnen vertonen. Niet het model, maar gedrag staat centraal. Read more