Over de taal van toezicht

Recensie van het 'Begrippenkader rijksinspecties' van Velders en Brunia. Analyse van het taalgebruik in de wereld van het toezicht. Read more

Uitspraken Algemene Rekenkamer over kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten moeten vooral op leereffecten inzetten en zijn minder geschikt voor verticaal toezicht. Read more

Benchmarking en publieke verantwoording

Artikel als vm. voorzitter van de Rijksbrede Benchmark over de mogelijkheden en beperkingen van vergelijken van prestaties tussen uitvoerende diensten van de overheid. Read more

Publieke en private borging. Een botsing van benaderingen?

Hoe kunnen private en publieke borging van belangen zich tot elkaar verhouden? Read more