Zoeken naar ontzuilde bezieling (p) (s)

Organisatorische verbanden moeten vooral lichte verbanden zijn, eerder aangestuurd door gedeelde concepten dan via structuren of 'management'. Read more