Voorbij het minimum: Casus Openbare Bibliotheken

Onderzoek naar certificeringssysteem openbare bibliotheken, ontwikkeld in tijden van bestuurlijke crisis en nieuwe wetgeving. Read more

Waar blijven de plannen en de plannenmakers?

Interview bij opening Kulturhus Borne, met een oproep om snel meer plannen te maken voor vergelijkbare accommodaties. Read more