The past, present and future of the Big Society. Een ideeëngeschiedenis met betekenis voor Nederland. (p) (s)

Het gaat niet om een grotere overheid, maar om een grotere samenleving. Dit artikel beschrijft de wording van een nog altijd relevant idee. Read more

Eric Pickles en de Conservatieve revolutie (np)

De Britse minister Pickles maakt school met de manier waarop hij omgaat met lokale overheden en thema's als transparantie. Read more

De winnaar is: de ‘en-theorie’ (np)

Verslag van bezoek aan de Britse partijconferentie van de Conservatieven en een theorie over het duiden van ontwikkelingen. Read more