DNB: vader of moeder van de banken

Horizontale toetsing is in principe altijd te verkiezen boven verticale toetsing. Ook als het om banken gaat. De DNB maakt een verkeerde keuze. Read more

Over de doorberekening van toezichtkosten. Een bar slecht idee

Het verticale toezicht is in de ogen van het Rijk te duur. Het horizontale interne sectorale toezicht is te goedkoop en daardoor niet effectief. Doorberekening van toezichtkosten maakt de situatie erger en op termijn duurder. Read more