Over de doorberekening van toezichtkosten. Een bar slecht idee

Het verticale toezicht is in de ogen van het Rijk te duur. Het horizontale interne sectorale toezicht is te goedkoop en daardoor niet effectief. Doorberekening van toezichtkosten maakt de situatie erger en op termijn duurder. Read more

Over een overmaat aan complexiteit

We slagen er niet in om apart te houden wat apart kan blijven en we doen onvoldoende ons best om verschillende disciplines op een zinvolle manier samen te brengen. Read more

De lening

Gemaakt en vertaald in de tachtiger jaren, is het gedicht 'de lening' een aanklacht tegen de banken. Geschreven in de financiële crisis vertaald de blog het naar iedereen die afhankelijk is van de bankenbureaucratie. Read more

De rijke overheid: over het beter benutten van private geldstromen

We moeten anders kijken naar de geldstromen van publiek naar privaat en andersom. Read more

Griffiers en Bestuurlijke Planning & Control

Syllabusmap met diverse manieren om (aankomend) griffiers te informeren en testen over hun financiële kwaliteiten. Read more

Respons tilt bestuurlijke planning & control op hoger plan

Samenvatting van respons als middel voor een duale P&C voor de lokale overheid. Read more

Respons

Overzichtsartikel aspecten en opbrengsten scans respons i.h.k. dualisering financiën lokaal bestuur. Read more

Ontwikkelingen rondom Respons

Overzicht ontwikkelingen rondom Respons. Read more