Het moet anders met de provincies! (en de gemeenten)

Provincies door het verdwijnpunt: beschouwing over toekomst provincies. Read more

Respons tilt bestuurlijke planning & control op hoger plan

Samenvatting van respons als middel voor een duale P&C voor de lokale overheid. Read more

Naar een ranglijst van gemeenten?

Moeten we tot een ranglijst van gemeenten komen? Er is weerstand, niet zonder reden, maar het lijkt er wel aan te komen. Read more

Kosten en baten van een service centrum

Getallen en argumenten bij de afweging om al dan niet een service centrum in te richten. Read more

Model “Kwaliteit voor gemeenten” voor de invoering van integrale kwaliteitszorg

Uitleg insteek "Model Nederlandse Kwaliteit" (INK) voor gemeenten. Read more