DNB: vader of moeder van de banken

Horizontale toetsing is in principe altijd te verkiezen boven verticale toetsing. Ook als het om banken gaat. De DNB maakt een verkeerde keuze. Read more

Tussen intern en extern toezicht: sectorkansen

Wrr-rapport over samenhang extern en intern toezicht Read more

Het gat tussen governance en gedrag

Allerlei incidenten zijn via codes en andere governance instrumenten niet op te lossen. Het gat tussen governance en gedrag laat zich alleen vullen als iemand de juiste woorden weet te vinden, weet aan te spreken. Read more

Governance codes en de val van wat mis kan gaan

Over de beperkingen van governance codes, geschreven vanuit ervaringen met het begeleiden van zelfevaluaties bij Raden van Toezicht in de (semi-) publieke sfeer. Read more

On the Governance of Associations. A model for engagement

Contribution to CSEND conference in Geneva on the governance of associations. A forerunner and summary to the dissertation 'Trusting Associations' Read more