Het wordt tijd weer over verzelfstandiging te spreken

De politiek wil altijd en overal zich over de overheid kunnen uitspreken, maar het wordt er niet beter op. Echte verzelfstandiging is nodig. Read more

Verzelfstandiging: geen zelfstandig fenomeen meer

Interview waarin verzelfstandiging wordt besproken in de context van bredere veranderingen binnen de overheid. Read more

Fahrenheit’s Waterfall and the future of public management

Fahrenheit's Waterfall and the future of public management. Reflections on movements like deregulation and privatization, including independation. Read more

De zwevende organisatie

Tekst ten behoeve van opleiding Verzelfstandiging, waarin de dynamiek van een verzelfstandigingsproces wordt geschetst. Read more