Naar een Nederlands Citizen’s Charter?

Belangrijkste artikel voor de start van kwaliteitshandvesten in NL. Zou leiden tot voorstel in concept-regeerakkoord. Read more