Nieuw ‘verantwoordingshandvest’

Introductie van het Handvest Publiek Verantwoorden' van een aantal uitvoeringsorganisaties / ZBO's. Read more