Evolutie of revolutie?

Moet kwaliteitszorg als een revolutie benaderd worden of is een incrementele benadering beter? Aan de hand van voorbeeld in Teheran, wordt naar de voordelen van een evolutionaire benadering gekeken. Read more