De Wet op het vermeerderend toezicht (WVT)

Een blog bij 500 nieuwsbrieven van Rob Velders over toezicht. Wat zijn de trends? Read more

Analyse van een inspectierapport: de Zorg een Risico

Op basis van een praktijkcasus wordt nagegaan wat de voor- en nadelen zijn van de gekozen wijze van inspecteren. Read more

Opstand tegen de inspectie. De IGZ en de worsteling met een uitvraag

Verpleeghuizen willen niet langer werken met de vragenlijsten van de inspectie IGZ. Wat is er aan de hand? Hoe kan het anders? Read more

Analyse van een inspectierapport

In de media was en is veel te lezen over rapporten van de zorginspectie (IGZ). hier wordt een rapport helemaal onder de loep genomen. ik ga zo concreet mogelijk los op een viertal aspecten: aantal, meting, weging en richting Read more

Na Fyra: op weg naar echt afhankelijk toezicht

Het rapport over het Fyra debacle is verschenen. Eerder heb ik over de verhoren geschreven en wat die zouden moeten betekenen voor de manier waarop certificerende, keurende, toelatende en toezichthoudende instanties hun werk moeten doen. Uiteraard is het dan Read more

Na de Fyra: een ander rollenspel

De Fyra enquête laat een 'einde aan het systeem' moment zien dvoor de inspectie. Tijdens het Odfjell debacle was er hetzelfde gevoel bij de private certificeerders. De papieren check op het management systeem blijkt steeds veel te beperkt te zijn. Read more

Aanspreken spreekt aan. Waarom doen we het dan niet?

Als iemand iets verkeerd doet, moet je die persoon aanspreken. Daar zijn we echter heel slecht in. Een basis om aanspreken te leren. Read more

Over de taal van toezicht

Recensie van het 'Begrippenkader rijksinspecties' van Velders en Brunia. Analyse van het taalgebruik in de wereld van het toezicht. Read more

Knopen in een Zweedse band. Op weg naar de WZD

Wanneer kan een patiënt de eigen situatie nog overzien. De WZD moet verandering in de huidige ... Read more

Over zelfregulering, private borging en andere vormen van beklemming

In de driehoek bedrijf, branche, overheid komen heel veel gespannen verhoudingen voor. En daar wil ik het over hebben, want onder de titel 'private borging van de regelnaleving' is de verwarring troef. Read more