Kiezen voor beleid, kiezen voor instrumenten

Overzicht kwaliteitsinterventies voor OL2000. Read more

Model “Kwaliteit voor gemeenten” voor de invoering van integrale kwaliteitszorg

Uitleg insteek "Model Nederlandse Kwaliteit" (INK) voor gemeenten. Read more

Prestatie-indicatoren voor een meer extern georganiseerde bedrijfsvoering

De zoektocht naar werkbare normen in het sportbeleid wordt hier beschreven en deels ingevuld. Read more