Peer Review op inductieve wijze

oleren, coachen, of iets anders? Is het een vorm van certificering of juist niet? Hier worden kort wat ontwikkelingen rondom peer review op een rij gezet en wordt ook een standpunt ingenomen: peer review moet zich verder ontwikkelen van een deductieve naar een meer inductieve benadering. Read more

Over peer review & peer review: artikelen en audits

Vergelijking tussen peer review in de context van wetenschappelijke artikelen en peer review in de context van audits. Read more