Analyse van een inspectierapport: de Zorg een Risico

Op basis van een praktijkcasus wordt nagegaan wat de voor- en nadelen zijn van de gekozen wijze van inspecteren. Read more