Als audit en advies niet meer te scheiden zijn …

Als auditors adviseren ... kunnen ze in de problemen komen. Toch zijn audit en advies in de praktijk vooral twee wegen naar hetzelfde doel. Hier worden die wegen samengebracht. Read more

TRUSTING ASSOCIATIONS

Trusting associations. A surgent approach to quality initiatives in associations. Dissertation. Read more

Voorbij het minimum: Casus Openbare Bibliotheken

Onderzoek naar certificeringssysteem openbare bibliotheken, ontwikkeld in tijden van bestuurlijke crisis en nieuwe wetgeving. Read more

Over de politiek van kwaliteit & de kwaliteit van politiek

Publicatie lezing zoals gehouden bij 60e verjaardag. Hoe kwaliteitsomschrijvingen worden gebruikt voor positieverwerving en hoe de politiek meer kwaliteitsaspecten kent dan vaak wordt gedacht. Read more

Analyse van een inspectierapport

In de media was en is veel te lezen over rapporten van de zorginspectie (IGZ). hier wordt een rapport helemaal onder de loep genomen. ik ga zo concreet mogelijk los op een viertal aspecten: aantal, meting, weging en richting Read more