Visie op visie

Hoe formuleer je een 'inspirerend toekomstbeeld'? Hoe kom je er toe en hoe draag je hem uit? Read more

Naar een vernieuwd INK-model

Ontwikkelingen rondom het INK-model in gemeenteland. Read more

Strategisch management binnen de overheid. Terug naar de bron

Artikel over strategievorming binnen de overheid, door de voorzitter van de sectie overheid van de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming, VSB. Read more

Integrale bedrijfsvoering

Dit artikel beoogt een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van integrale bedrijfsvoering binnen het openbaar bestuur. Read more