Huisartsen en andere marktverpesters. Over misleid mededingingsbeleid

De wijze waarop met mededinging wordt omgegaan richting huisartsen is schadelijk. Read more