Het interview

De auteur van 'Stadsopener' wordt geïnterviewd door Ben van Bommel op 'Dichter bij Gouwestad'. Read more

Stikstof … welke percentages, welke betekenis?

Reactie op en uitleg van de discussie over de doelstellingen voor stikstofreductie Read more

47%

De consequenties van de stikstofreductiedoelstellingen zijn groot. Read more

Bij de actualiteit van Afghanistan

Gedicht naar aanleiding van ervaring vriend met het naar Nederland halen van Afghaanse vluchtelingen Read more

Stem!

Stem! Een gedicht met een oproep Read more

De opluchting

Er is een Trump van mijn schouders afgegleden ... Read more

Wij zijn de Zelfrechtvaardigen

Gedicht vol verontwaardiging over de manier waarop we ons met smoezen onttrekken aan de Coronamaatregelen. Read more

Zeker over twijfel: Kuitert, Islam en het probleem van verre bergen

Een artikel over geloven, anders geloven en niet-geloven, met hulp van Kuitert, Armstrong en Van der Jagt en mijn eigen moeder. Read more

Zo normaal. Over de fiscus, niet boos worden en een voorstel

Laat BZK de levensloop van een 'normaal' mens beschrijven en dan gaan nadenken over hoe ze formulieren ontwerpt. Een mening en een video. Read more

De juiste man op het juiste moment. Helmut Kohl 1930-2017

IM van Helmut Kohl en onze kanteling in de manier waarop ew naar Duitsland kijken. Read more