Kwaliteitshandvesten. Van servicenormen naar normale service: de kracht van kwetsbaarheid

Samen met Marc Muntinga. Kluwer, Deventer, 1e druk: 1997, 2e herziene druk, 2006.