DNB: vader of moeder van de banken

Horizontale toetsing is in principe altijd te verkiezen boven verticale toetsing. Ook als het om banken gaat. De DNB maakt een verkeerde keuze. Read more

Aan de andere kant van de Rabobank

Wat wil de Rabobank nog? De klantgerichtheid is van plastic, de coöperatieve gedachte is leeg. Dit gaat niet goed. Read more

De lening

Gemaakt en vertaald in de tachtiger jaren, is het gedicht 'de lening' een aanklacht tegen de banken. Geschreven in de financiële crisis vertaald de blog het naar iedereen die afhankelijk is van de bankenbureaucratie. Read more