Actie, actie! Start het twitterverzet tegen de bedrijfsbureaucratie – met mate

Wat doen we aan de steeds meer toenemende bedrijfsbureaucratie? laten we via twitter in verzet komen. Read more