Het gaat niet om het Haagse, stupid! (ns)

De start van ONL is een slechte zaak, mede door het een overmaat aan fascinatie laat zien met 'Het Haagse'. Read more

Zonneschijn, muziek en de bewegingen die er toe doen (np)

Over emancipatoire ontwikkelingen. Het CDA zou de leiding moeten hebben in het trekken van een emancipatoire beweging rondom zelfstandigen Read more

Het zij-gevoel: alle neuzen de Haagse kant op (np) (s)

Branches richten zich te sterk op hun rol als belangenbehartiger en te weinig op hun rol richting de leden. vervang het 'zij-gevoel' door het 'wij-gevoel' Read more

Twee onderzoeken: branches bewegen, maar bewegen ze ook de goede kant op?

Twee onderzoeken laten zien dat het aantal verenigingen groeit. De vraag is of dat zo blijft en wat ze met de groei doen. Read more

Belangenbehartiging is geen core-business van brancheverenigingen (ns)

Verenigingen zijn teveel bezig met belangenbehartiging en te weinig met hun leden. Read more