Het 2e Nationaal Vereniging Onderzoek (NVO2) is gepresenteerd!

Het tweede Nationaal verenigingsonderzoek is verschenen, vol informatie over het totaal van branche-, beroeps- en vrijwilligersverenigingen en hun koepels. Een samenwerking van IVBB en DNA. Read more

Stichting AVG verenigingen: als gegevensbescherming op tijd moet zijn

Hoe ga je met de AVG om als (kleine) vereniging of MKB bedrijf? Een nieuw initiatief wijst letterlijk de weg. Read more

Huisartsen en andere marktverpesters. Over misleid mededingingsbeleid

De wijze waarop met mededinging wordt omgegaan richting huisartsen is schadelijk. Read more