Een regeerakkoord met kwaliteit? (np)

artikel voor lokale bestuurders over richting van het kabinetsbeleid als het om kwaliteitszorg gaat. Read more

Kwaliteitshandvesten: wat en waarom

Wat is een kwaliteitshandvest en wat zijn de motieven om het te willen? Read more