Stikstof … welke percentages, welke betekenis?

Reactie op en uitleg van de discussie over de doelstellingen voor stikstofreductie Read more

Zoeken naar ontzuilde bezieling

Organisatorische verbanden moeten vooral lichte verbanden zijn, eerder aangestuurd door gedeelde concepten dan via structuren of 'management'. Read more

Visie op visie

Hoe formuleer je een 'inspirerend toekomstbeeld'? Hoe kom je er toe en hoe draag je hem uit? Read more

Midden

Gedicht over het midden, in reactie op de 'dikke ikke' speech van premier Rutte. Read more

Ik geloof, ik geloof niet, ik gelo …

Het is niets bijzonders, niet-geloven. We zijn dicht bij het moment dat de helft van de Nederlanders zichzelf zo laat kennen in de statistieken van het CBS. Read more

Kerstgedicht en blogplannen

Kerstgedicht en boogplannen. Near the end: a Christmas poem in English. Read more

Burgemeester in overgangstijd

Sybrand Buma en zijn voorstellen voor hervorming van de democratie. Read more

2014: partijen voelend naar hun kiezers

Een terugblik en een vooruitblik op het politieke seizoen. Wat is er voorbij de peilingen werkelijk aan de hand? Read more

De keuze van het CDA

Het CDA heeft gekozen voor de oppositie. Sybrand heeft zich laten kennen. Er wordt een vaste koers gevaren – nu de boeggolf vergroten. Read more

Europe is not about Europa – a message for 2014

Text for the European Parliamentary elections in May 2014, spoken at the RSI conference on the legacy of Schuman. Read more