Een relevante richtlijn: de ISO 9001 : 2000 voor opleidingsinstellingen

Een richtlijn wil de algemene eisen van de nieuwe ISO 9000:2000 norm vertalen naar het onderwijs. Wat is de relevantie voor Nederland? Read more