To Rabo or not to Rabo

Een kritisch artikel over de ontwikkelingen in de Rabobank. Klantgerichtheid vermindert, bejegening klopt niet meer. Read more