ISO 9000 bij Stichting de Baak. Motieven achter een praktijkverhaal

Lezing en presentatie over ervaringen met ISO 9000 binnen stichting De Baak, vanuit de rol van kwaliteitsmanager. Read more

Kwaliteitshandvesten. De methode

De methode voor het invoeren van kwaliteitshandvesten, zoals ingevoerd tijdens een brede conferentie in Noordwijk, 1994. Read more

De overheid aan zet

Na het bedrijfsleven is nu de overheid aan zet om haar prestaties te verbeteren. Een overzicht van initiatieven voor een betere overheid. Read more

De zwevende organisatie

Tekst ten behoeve van opleiding Verzelfstandiging, waarin de dynamiek van een verzelfstandigingsproces wordt geschetst. Read more