Licht op het toezicht op het sociaal domein

Analyse van ontwikkelingen in het sociaal domein, met accent op uitvoering en toezicht. Read more

Over decentralisatie en de man die eerder werd opgehaald dan hij aankwam (ns)

Kunnen bureaucratieën überhaupt wel gecentraliseerd of gedecentraliseerd heten? De een Heid blijft het leidende principe. Read more

De toon in de taal (ng)

Vandaag is er een brief van minister Plasterk van BZK over de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten aan de Kamer aangeboden. Het is een brief die, zeker in het begin, erg over structuren gaat. Begrijpelijk – en redelijk spectaculair. Read more