Ontspoorde certificering. Fyra verdient een beter vervolg

Wat is de verantwoordelijkheid van de certificerende instellingen geweest voor het drama met de Fyra? Read more

Na Fyra: op weg naar echt afhankelijk toezicht

Het rapport over het Fyra debacle is verschenen. Eerder heb ik over de verhoren geschreven en wat die zouden moeten betekenen voor de manier waarop certificerende, keurende, toelatende en toezichthoudende instanties hun werk moeten doen. Uiteraard is het dan Read more

Na de Fyra: een ander rollenspel

De Fyra enquête laat een 'einde aan het systeem' moment zien dvoor de inspectie. Tijdens het Odfjell debacle was er hetzelfde gevoel bij de private certificeerders. De papieren check op het management systeem blijkt steeds veel te beperkt te zijn. Read more