Het gat tussen governance en gedrag

Allerlei incidenten zijn via codes en andere governance instrumenten niet op te lossen. Het gat tussen governance en gedrag laat zich alleen vullen als iemand de juiste woorden weet te vinden, weet aan te spreken. Read more

De kern van een audit is: luisteren

De vaardigheden achter een goede audit. De kern van een goede audit zit in het luistervermogen. Read more

Over een overmaat aan complexiteit

We slagen er niet in om apart te houden wat apart kan blijven en we doen onvoldoende ons best om verschillende disciplines op een zinvolle manier samen te brengen. Read more

ProHRO: een beweging steekt de oceaan over

De risico benadering van Weick en Suttclffe onder de naam HRO (High Reliability Organizing)... Read more

Mens en model – Voorbij het INK-management-model

Vanuit de positie van (begeleiding)leider van bijeenkomsten met het INK-model worden geschetst welke reacties deelnemers en leidinggevenden kunnen vertonen. Niet het model, maar gedrag staat centraal. Read more